New online access to Chester Beatty Library collections

Minister Madigan launches new online access to Chester Beatty Library collections

The Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht, Josepha Madigan, TD, today (5 December) launched a new website (https://chesterbeatty.ie) which will give online access to Chester Beatty Library’s world-renowned collections.

The expanded site includes extensive information on exhibitions and public programmes and a new searchable database of high-resolution digital images from the museum’s collection.  Online digitised artworks and manuscripts means anyone, anywhere can see the Chester Beatty’s masterpieces, some thousands of years old, face-to-face in high-resolution.

The new website launches with almost 2000 objects from the Chester Beatty’s collections digitised – the project is ongoing and more images will be added on a daily basis. These images, which include scholarly catalogue records, are now available online for students, scholars, researchers and the general public. Images can be downloaded from the website for non-commercial use, free of charge.  The new website and online repository will bring considerable benefits for researchers and educators.

Minister Madigan said: “The Chester Beatty Library, like many libraries and museums the world over cannot exhibit its entire collection at any one time.  Digitisation provides a means for greater access to whole collections, not just those currently on display. This is an enormous benefit to both the scholar and the school child alike.”

———–

Dé Céadaoin, 5 Nollaig 2018

Sheol an tAire Josepha Madigan rochtain nua ar-líne ar bhailiúcháin Leabharlann Chester Beatty

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., suíomh gréasáin nua (https://chesterbeatty.ie) inniu, (5 Nollaig), a thabharfaidh rochtain ar-líne ar bhailiúcháin Leabharlann Chester Beatty a bhfuil clú domhanda orthu.

I measc na rudaí atá ar an ngréasán nuafhorbartha, tá eolas cuimsitheach ar thaispeántais agus ar chláir phoiblí chomh maith le bunachar inchuardaithe d’íomhánna digiteacha ardtaifigh ó bhailiúchán an mhúsaem. De bharr na saothair ealaíne agus na lámhscríbhinní digiteacha a bheith ar líne, is féidir le duine ar bith, in áit ar bith, mórshaothair Chester Beatty, atá ann leis na mílte bliain, a fheiceáil aghaidh ar aghaidh i bhfoirm ardtaifeach.

Tá digitiú déanta ar bheagnach 2000 saothar ó Bhailiúcháin Chester Beatty-is tionscnamh leanúnach é agus cuirfear tuilleadh íomhánna leis ar bhonn laethúil. Tá na híomhánna seo, lena n-áirítear taifid chatalóige léannta, ar fáil ar líne do mhic léinn, do scoláirí, do thaighdeoirí agus don phobal i gcoitinne. Is féidir íomhánna a íoslódáil saor in aisce ón suíomh, le haghaidh úsáid neamhthráchtála. Beidh buntáistí móra ann do thaighdeoirí agus do oideachasóirí leis an suíomh gréasáin nua agus leis an taisclann.

Dúirt an tAire Madigan: “Cosúil le leabharlanna agus músaeim ar fud an domhain, ní féidir le Leabharlann Chester Beatty a bhailiúchán iomlán a thaispeáint ag aon am amháin. Cuireann digitiú na saothar, rochtain níos fearr ar fáil ar bhailiúcháin iomláin, seachas iad atá ar taispeáint. Tá an áis seo ina bhuntáiste mór ní amháin don scoláire ach don pháiste scoile”.